Generelle betingelser og vilkår for Ifolor Oy, Kerava, Finland

For kunder indenfor EU

Kære kunde, ifolor-teamet er glade for, at du har besluttet at betro dine billeder til os. Din tilfredshed er vores første prioritet. Hvis du har spørgsmål eller forslag, eller hvis der er noget, der er gået galt med din ordre, skal du ikke tøve med at kontakte vores kundeservice på service@ifolor.dk eller søge hjælp på vores FAQ-side.

1. Disse betingelser gælder for alle dine ordrer

Læs venligst nedenstående betingelser og vilkår, da de gælder for alle dine ordrer. Når kunden indsender en ordre i vores app eller på vores hjemmeside og klikker på ""jeg accepterer"" (eller lignende) boks, accepteres nedenstående betingelser og vilkår.

2. Brug af data

Detaljer om arten af og formålet med ifolos behandling af data, der vedrører kunderne, fremgår af vores gældende fortroligheds-politik. Ved at acceptere disse generelle betingelser og vilkår, indvilliger kunden også, at ifolor må bruge deres kunders data inklusive brugen af cookies og analytisk sporing. Kundernes billedfiler vil kun blive brugt til at lave de bestilte produkter og vil automatisk blive slettet efter færdiggørelse og senest efter en periode på 30 dage.

3. Produktprogram og priser

Vores produktprogram tilpasses løbende til den tekniske udvikling. Priser og forsendelsesomkostninger kan blive ændret fra tid til anden. Det aktuelle produktprogram og priserne kan ses på vores hjemmeside www.ifolor.dk. Rabatter, tilbud, individuelle aftaler og andre specielle aktioner kan påvirke priserne. Alle priser inkluderer gældende moms. Ifolor forbeholder sig ret til at ændre priser og leveringsomkostninger.

4. Ordreproces

Kundens ordre er bindende, når ordren er indsendt til ifolor ved at trykke på den relevante ordreknap (""køb"", ""indsend"" eller lignende) og gennemførelse af betalingsprocessen. Vi bekræfter straks ordren med en email den den adresse, som kunden har angivet. Vi råder kunderne til at gemme email-bekræftelsen som bevis på deres ordre.

Ordrer kan ikke ændres eller slettes efter indsendelse.

Kunder bør være opmærksom på, at billedformatet bestemmes enten af de dimensioner der tilbydes til produktet (skabelon) eller af dimensionerne i deres fil (digital print), hvor det valgte format bestemmer produktets højde, og længden bestemmes af den billeddimension, der er leveret (med de begrænsninger, der er specificeret i produktbeskrivelserne).

Ifolors produktion er meget automatiseret for at sikre konsistent kvalitet og hurtig levering. Derfor kan produkter blive færdiggjort og afsendt fra flere produktlinjer på forskellige tidspunkter. Hvis en enkelt ordre opdeles i flere leverancer af ifolor, vil kunden kun blive opkrævet leveringsomkostninger en gang.

Ifolor forbeholder sig ret til ikke at producere produkter med ulovligt indhold baseret på love i Finland eller et andet land indenfor EU.

5. Returneringer

Vi tilbyder 14 dages returret til vores kunder, hvis produkterne er beskadiget eller fejlbehæftede, og til at modtage en erstatning uden ekstra omkostninger. Denne returret begrænser eller erstatter ikke kundens rettigheder, sådan som de er fastlagt af Finland eller præsiderende lov. 
Kundeservice:
kundeservice@ifolor.dk

 

6. Forsendelse

Vi bestræber os på at levere produktet til kunden på den leveringsadresse, der er anført i ordren. Leveringstiden tilstræbes at være 3-4 dage fra færdiggørelse af produktionen, men nøjagtige datoer kan ikke garanteres. I det omfang, det tillades af loven, er ifolor ikke erstatningspligtig overfor kunden for eventuelle tab, gæld, omkostninger eller skader, der måtte opstå som følge af sen levering.

7. Betaling

Vi tilbyder betaling med kredit- eller debetkort. Ordreopdelinger og bekræftelse tilbydes i elektronisk form til en email, der er oplyst af kunden. I tilfælde af tilbagekaldelse og tilbageførsler er ifolor berettiget til godtgørelse af de dertil knyttede omkostninger og bankomkostninger, i det omfang det er tilladt ved lov.

8. Garanti

Ifolor garanterer, at kundernes ordrer produceres omhyggeligt og med høj kvalitetssikring. Kunderne er berettiget til et erstatningsprodukt i tilfælde af en teknisk fejl. Vi beder kunderne forstå, at fejl, som kunden har lavet, såsom skrivefejl, utilstrækkelig billedkvalitet eller forkert ordremængde, eller negligering af advarsler i ifolors ordresoftware eller mulige kvalitetsproblemer ikke kan accepteres som klager under garantien.

9. Erstatningsansvar

Forbrugere er altid berettiget til at modtage godtgørelse for defekte produkter i henhold til forbrugerbeskyttelses-bestemmelserne.

Ved forsætlig og grov uagtsomhed samt garanterede karakteristika i henhold til produktansvarsloven, er ifolor ansvarlig i henhold til lovbestemmelserne. Det samme gælder for eventuelle personskader. Desuden overholder vi følgende regler:

  • Hvis levering er forsinket, er vore erstatningsansvar begrænset til et beløb på 10% af ordreværdien (inklusive moms).

  • Ifolor kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader på de digitale billedfiler eller omkostninger, der er forbundet dermed såsom dataoverførselsomkostninger. Vi anbefaler kunder altid at gemme en sikkerhedskopi af det fremsendte materiale.

10. Software

Al software, der stilles til rådighed af ifolor, såsom mobil apps og Designer software, tilhører Ifolor Oy eller deres leverandører og er ophavsretbeskyttet. Kunder gives en ikke-eksklusiv licens til at bruge og downloade denne software for det formål at bestille fra ifolor. Anden kommerciel og ikke-kommerciel brug er forbudt. Hel eller delvis download af indhold fra hjemmesiden, der ikke udtrykkeligt er frigivet, er ikke tiladt uden ifolors udtrykkelige samtykke. Alle logoer, firmanavne, billeder etc. er lovligt beskyttet.

Ifolor er ikke forpligtet til af afsløre kildekoder til nogen software. Reverse engineering / dekodning af software/kildekoder er forbudt.

11. Tredjeparts rettigheder

Kunder er eneansvarlige for at sikre, at de har de relevante rettigheder til det indhold, som de indsender, inklusive copyright, varemærker og personlige rettigheder. Hvis tredjepart gør krav mod ifolor for krænkelse af sådanne rettigheder, skal kunden afværge disse aktiver og påtage sig omkostningerne ved forsvaret mod disse krav og dække ifolors udgifter.

12. Gældende lov, retskreds og adskillelighed

Den eksisterende kontrakt mellem kunden og ifolor er underlagt lovene i Denmark exclusive CISG (De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb).

Retskredsen for alle tvister er baseret på lovbestemte bestemmelser.

Hvis en eller flere af bestemmelserne i denne kontrakt eller en del af bestemmelsen være ugyldig eller uigennemførlig, vil det ikke påvirke gyldigheden af den resterende bestemmelse eller del af de resterende bestemmelser i disse Generelle betingelser og vilkår.

I stedet for den ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse aftales en lovligt tilladelig bestemmelse, som svarer til formålet med den ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse så meget som muigt. Det samme gælder for udeladelser og smuhuller.

EU-Kommissionen har oprettet en internetplatform til online tvistbilæggelse ("OS platform") mellem iværksættere og forbrugere. OS-platformen er tilgængelig på https://ec.europa.eu/odr/.

Kerava, oktober 2017