Licensaftale til slutbrugere af programmet

1. Formål

Denne Licensaftale til slutbrugere af programmet (i det følgende benævnt “Aftalen”) bestemmer din installation og anvendelse af det program til billedservice, som Ifolor Oy leverer (i det følgende benævnt ”Program”). Samtlige bestillinger og andre forretningstransaktioner er underlagt de Generelle aftalebetingelser for Ifolor i henhold til den gældende version.

Ifolor Oy ejer programmet med eneret og bevilger dig ret til udelukkende at anvende programmet til at foretage online bestillinger hos Ifolor Oy (i det følgende benævnt ”Licens”). Licensen er ikke-eksklusiv og er kun gyldig til privat, ikke-kommercielt brug.

Ved at trykke på knappen ”Jeg accepterer” og/eller at installere og anvende programmet tilkendegiver du, at du accepterer denne Aftale og Ifolor Oy's generelle aftalevilkår. Hvis du ikke accepterer denne Aftale, vil Licensen ikke være gyldig, og du har ikke længere ret til at bruge dette program.

2. Licens og vilkår for brug

  • Programmet og samtlige dertil hørende patenter, ophavsrettigheder, know-how og videreudviklinger ejes med eneret af Ifolor Oy og er beskyttede i henhold til gældende lovgivning. Ifølge dette er al brug af Programmet, som ikke udtrykkeligt tillades af denne Aftale, strengt forbudt. Du har ikke ret til at ændre, dekompilere, forbedre, afkode, demontere, distribuere, sælge, udlåne eller udleje Programmet eller benytte Programmet til kommercielle formål.
  • Ifolor Oy bevilger dig en opsigelig, ikke-eksklusiv Licens til at anvende Programmet i henhold til denne Aftale. Den bevilgede Licens gælder kun til at afgive bestillinger hos Ifolor Oy samt til at overføre digitale billedfiler fra din computer og behandle dem.
  • Programmet leveres "som forefundet" til din afbenyttelse og som en vederlagsfri tjeneste. Ifolor Oy garanterer ikke for, at Programmet opfylder alle dine krav eller forventninger, eller at det fungerer fejlfrit og uden afbrydelser.
  • Hvis ikke andet fremgår af bindende lovgivning, hæfter Ifolor Oy ikke ved nogen hændelse for skader (inklusive tabt fortjeneste, udeblevne opsparinger eller indirekte skader af nogen slags såsom tabte eller ødelagte data, afbrydelser i planlægning, eller krav fremsat af tredjepart), som er pådraget ved installation eller brug af eller manglende evne til at bruge Programmet, uanset om installationen eller anvendelsen er sket på behørig vis eller ej.
  • Hvis ikke andet fremgår af bindende lovgivning, hæfter Ifolor Oy ikke ved nogen hændelse for skader (inklusive tabt fortjeneste, udeblevne opsparinger eller indirekte skader af nogen slags såsom tabte eller ødelagte data, afbrydelser i planlægning, eller krav fremsat af tredjepart), som er pådraget ved installation eller brug af eller manglende evne til at bruge Programmet, uanset om installationen eller anvendelsen er sket på behørig vis eller ej.
  • Ifolor Oy forbeholder sig ret til at kunne ændre denne aftale eller tilføje tillæg til enhver tid. Ifolor Oy skal underrette dig om en sådan ændring eller et sådant tillæg. Ved fortsat brug af Programmet indvilger du i, at en sådan ændring eller et sådant tillæg har bindende virkning for dig. I modsat fald ophører Licensen, og du har ikke længere ret til at anvende Programmet.
  • Denne Aftale og samtlige krav i forbindelse med denne aftale tilpasses finsk lovgivning.

    Kerava, september 2014